Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır

Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır
Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır

Kişilik Bozukluğu Nedir

Kişilik “nasıl biridir” sorusuna cevap vermekte ve aynı zamanda kişinin diğer bireylerden ayırmakta olan sürekli olarak sergilemiş olduğu davranış biçimidir. Kişilik özellikleri pek çok çeşit ile toplumsal ve kişiler ortamlarda sergilenmekte olan ve kişinin kendisini, çevresini algılaması, ilişki kurabilme tarzıyla birlikte düşünceleri ile ilgili bir yapıya sahiptir. Kişilik özelliklerinde esneklikten ayrı ve uyum bozucu olmasıyla birlikte işlevsel olarak ayırt edici bir bozulma durumunda problem yaratması sonucunda kişilik bozukluğu olduğu düşünülebilmektedir. Kişilik bozukluğunda en başta gelen özelliklerinden biride kişinin kültürüne bağlı olarak beklentinin önemli miktarda sapmalar belirmesiyle bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür. Kişilik bozukluğu genel olarak ergenlik veya erken erişkinlik döneminde karşılaşılabilir. Kişilik bozukluğunun oluşması birçok psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasını etkilemektedir.

Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır
Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır

Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır

Kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır? Genel olarak ergenlik ve erken erişkinlik döneminde meydana gelmektedir. Ergenlik sürecinde bireyin aile ortamından çıkmasıyla sosyal çevresindeki etkileşiminin artış göstermesi, kendini bir birey olarak ifade etmeye başlamış olduğu süreçtir. Aile içerisinde fark edilmeden bazı kişilik özellikleriyle birlikte sosyal çevrede de daha fark edilebilir bir durum haline gelmektedir. Kişilik bozukluğunda, bireyin karakter özellikleri ve davranışlarının uzun bir süre içerisinde bu yöndedir. Bu durumda ise aile, sosyal ve iş yaşamının olumsuz yönde etkilenmesiyle birlikte bozulmalar meydana gelmektedir.

Kişilik bozukluğunun belirtileri, kişilik bozukluğunun çeşitlerine göre farklılıklar göstermektedir. Çevredeki etkileşimde daha gürültülü durumlara neden olan kişilik bozukluklarıyla birlikte içe kapanıklık ve çekingenlik gibi kendisini göstermekte olan kişilik bozukluğu belirtileri de içermektedir.

Bazı durumlarda yaşanmış olan güçlüklerin ve zorlukların sonucunda başkalarının suçlama eğiliminde de bulunabilmektedir. Bu durum sonucunda da bireylerin bu durum sonucunda muzdarip olması söz konusudur. Kişilik bozukluğu ile birlikte meydana gelen farklı psikolojik rahatsızlıklar da görülebilmektedir. Bazı kişilik bozukluklarıyla birlikte, alkol, madde bağlılığı, OKB, panik atak, sosyal fobiler gibi pek çok durumla karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklardır.

Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir
Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir

Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir

Kişilik bozukluğunun, yapılan tüm çalışmalar sonucunda kesin bir nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte de bu rahatsızlıkların tetikleyen faktörlerin olduğu belirtilmiştir. Genetik geçiş ile ilgili olarak yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle de antisosyal kişilik bozukluğu ve obsesif kişilik bozukluklarıyla ilgili genetik faktörlerden meydana gelmesi uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Anne ve baba veya çocuğu büyütmek olan aile çevresinde meydana gelen kişilik bozukluklarının etkilenmesine neden olmaktadır. Ebeveynler çocuk üzerinde rol modeli olmasıyla birlikte çocukla bu davranışların kopyalanması açısından bozuk davranış kalıplarının öğrenilmektedir.

Çocuklukta meydana gelen duygusal travmalar ile birlikte kişilik bozuklarının artmasına sebep olan faktörlerin arasında yer almaktadır. Bireyin hayatındaki değer vermiş olduğu kişilerin kaybı sonucunda veya yaşamış olduğu duygusal travmalar sonucunda farklı olaylar nedeniyle sayılabilmektedir.

Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Nasıl Olur
Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Nasıl Olur

Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Nasıl Olur

Kişilik bozukluğu olan bireylerin pek çoğu insan hayatında normal olarak devamını getirmektedir. Kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler hastalık durumunun farkında olması için genel olarak kendileri tedavi arayışı içerisinde olmamaktadır. Genel olarak aile veya arkadaş çevresindeki bireyleri olumsuz etkilemesiyle birlikte onlar tarafından tedaviye yönlendirilmektedir. Belirli gruplar dışında kendileri tarafında doktor başvurusunda bulunan hasta sayısı oldukça az miktardadır. Bu nedenle birçok hasta tedavi edilememektedir.

Kişilik bozukluğu, oturmuş olan davranışların onarılması gereken bir hastalık çeşididir. Bireyin yıllar içerisinde edinmiş olduğu davranışları hızlı olarak değiştirmesi mümkün olmamasından dolayı tedavi dönemide uzun sürmektedir. Bireyin tedavi döneminde istekli olmasıyla beraber bu dönemi kabullenmesi tedavi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Kişilik bozukluğunun tedavisinde en temel unsuru psikoterapidir. Kişilik bozukluğunun çeşidine göre farklı psikoterapi yöntemleri içermektedir. Psikoterapi döneminde gerekli olması durumunda ilaç tedavisi de ilave edilmektedir. Psikoterapi tedavi dönemi içerisindeki asıl amaç hatalı olan düşünce tarzının değerlendirilmesinin yapılması, yeni düşünce ve davranışla birlikte çeşitlerinin öğrenilmesidir. Psikoterapi dönemi aynı zamanda başa çıkma ve kişiler arasında ilişki becerilerinin gelişimini hedeflemektedir. Buradaki bahsedilen durumda psikoterapi dönemi uzun ve devamlılık gerektiren bir süreçtir.