Kilo Aldıran İlaçlar Nelerdir

kilo aldıran ilaçlar nelerdir
kilo aldıran ilaçlar nelerdir

Kilo alma ilaçları, reçetesiz bir şekilde satın alınabilen ve bir doktor tarafından verilen ilaçlar olarak yer almaktadır. Zayıflık sorunu yaşayan kişiler kilo alımına neden olan ilaçları kullanabilmektedir. Fakat bu ilaçların kullanımı için bir uzman kontrolünde geçmek gerekmektedir. Kilo aldıran ilaç kullanmadan önce mutlaka öncesinde tahlil yaptırmalı ve vücudun tepkileri ölçülmektedir. Özellikle de tiroit, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarına sahip olan kişiler tarafından bu ilaçların kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanımı sağlanan bu ilaçlar doktor gözetiminde kullanılırken bir beslenme uzmanı ile birlikte paralel götürülerek kilo kontrolünün sağlanması mümkün olmaktadır. Peki, kilo aldıran ilaçlar nelerdir? 

Antidepresanlar

Önemli kilo artışı, özellikle de oldukça yaygın bir şekilde reçete edilmekte olan antidepresan sınıfı olan bir SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörü), ilacın kendisinin bir yan etkisi olabilmektedir. Bu sebeple de Peroksetin (Paxil), sertralin (Zaloft) ve sitalopram (Celexa) içeriğine sahip olan SSRI’lar, beyindeki serotonin miktarında artış yapılarak çalışmaktadır. Fakat, serotonin iştahı ve kilonun kontrolünü sağlayan biyolojik ve nöronal mekanizmalarda da rol oynamaktadır. Bu nedenle de iştah mekanizmasındaki etkisi ile birlikte kilo artışını sağlayan etkiye sahiptir.

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotiklerin çoğunluk olarak kilo artışına sebep olduğu bilinmektedir. Kilo artışı miktarının kullanımı sağlanan antipsikotik ilaca göre değişimesiyle birlikte özellikle de ikinci kuşak antipsikotikler daha fazla kilo artışına sebep olabilmektedir. Antipsikotik ilaçlar başlangıç olarak şizofreni tedavisi için kullanımı sağlansa da son dönemlerde bipolar affektif bozukluk, anksiyete bozuklukları ve depresyon da kullanımı sağlanarak çoğalmaktadır. Antipsikotiklerin kilo artışında bilinmesine rağmen, atipik antipskotiklerin kullanıma başlaması da bu ilaçlara bağlı olarak kilo artışına daha fazla önem taşımaktadır. Günümüzde kullanımı sağlanan antipsikotikler içerisinde düşük potanslı fenotiazinlerden klorpromazin ve atipik antipsikotiklerden klozapin, olanzapin, risperidon ve ketiapin klinik kullanımlardan kilo artışıyla ilişkili olduğu belitilmektedir.

Antikonvülzan İlaçlar

İştahın artmasına neden olarak kilo artışına yol açan diğer bir ilaç grubu ise antikonvlzan ilaçlardır. Antikonvülzan ilaçlar arasında başta valprik asit olmasıyla birlikte vigabatrin, gabapentin ve daha az kilo alımına sebep olmakta olan karbamazepin ilaçlar yer almaktadır. Özellikle de lityum ve valproik asit, duygudurum düzenleyiciler arasında kilo artmasıyle ilişkilenmektedir. Lamotrijin, karbamazepin ve okskarbazepin, kilo almaya nötr ilaçlar olarak kabul edilmektedir. Topiramat, kilo kaybıyla bağlantılı olan tek duygudurum düzenleyiciler olarak yer almaktadır.

Beta – Bloker İlaçlar

Bazı hastalar beta bloker kullanımı ve kilo artışı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu durumun yan etkisi nadir bir şekilde görülmesiyle birlikte, yalnızca bazı beta blokerlerde meydana gelmesine rağmen, hastalar bu ilaçlarla birlikte tedaviye başlamasıyla kilolarında bir miktar artış gözükmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte daha yeni beta bloker çeşitleri kilo almaya neden olmazken, eski çeşitlerinde ise kilo artışına yol açabilmektedir.

Aynı zamanda metabolizmada yaşanan değişimler ya da farklı bir ilaç çeşidinde bir değişiklik, beta bloker ilaçlar kullanımından sonra kilo almada belirgin bir sebep olabilmektedir. Eski beta bloker çeşitlerinden bazıları, ilacın ilk kullanmaya başlanmasından sonra kişilerde hafif bir kilo alma görülmesi söz konusu olabilmektedir. Beta bloker ilaçları kullanımı ve kilo almayla arasındaki ilişki, tüm hastalar için aynı değildir. Beta blokerlerin kullanımı başlandıktan sonra birkaç kilodan fazla alınması, bu çeşitteki ilaçların kullanımıyla ilişkili olmamaktadır.