Erteleme Hastalığı (Procrastination) Nedir

erteleme hastalığı nedir
erteleme hastalığı nedir

İnsanın zamanında yapması gereken işleri sürekli ertelemesi ve yapmak istememesine erteleme hastalığı yani procrastination adı verilmektedir.

Erteleme hastalığını detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse, yapılması gereken işe başlamadan önce çeşitli bahaneler ile işe başlamamak veya o işi yapmamak, işe başlayarak işi bitirmek için yol almaktansa kasıtlı ve bilinçli bir şekilde yapılması gereken işten kaçınmaya çalışmak ve işi ağırdan alarak oyalanmaktır.

Erteleme hastalığının toplumumuzda oldukça yaygın görüldüğü söylenebilir. Erteleme hastalığı olanların işi yaparak eyleme geçmek yerine kendi kendilerine uydurdukları bahanelerle kaçış yolları arayarak görevlerini ötelemeye çalışmalarına sık rastlanmaktadır.

Erteleme hastalığı; İş ve eğitim hayatının yanı sıra sosyal ilişkileri de olumsuz etkileyen ve bundan kaçmadan üzerine gidilmesi gereken bir hastalıktır.

Erteleme Hastalığı Nedir?

İnsanın yapması gereken iş için yeterli zamanı, olanağı ve enerjisi olsa da yapılması gereken işin bir veya daha çok sefer ertelenerek işin yapılmak istenmemesine erteleme hastalığı denilmektedir.

Erteleme hastalığı günlük yaşama olumsuz etki eden ve zamanın verimli kullanılmasını engelleyen ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Erteleme hastalığı nedeniyle yapılması gereken işler zamanında yetiştirilemediği için gerek eğitim hayatında, gerekse de profesyonel iş yaşamında güçlüklerle karşılaşılması kaçınılmazdır.

‘Erteleme hastalığı nedir?’ sorusunda en dikkat edilmesi gereken husus bu hastalığın kişinin öfke ve stres seviyesini yükseltmesidir.

Zamanında yapılmayan işler nedeniyle biriken işler ve işin teslim zamanının yaklaşması, işin gerekliliğinin öneminin kalmaması gibi sebepler ile kişiyi aşırı strese sokmaktadır ve bu stres neticesinde de kişi öfkelenebilir. Ayrıca erteleme hastalığı kişinin kabiliyetini göstermesine de engeldir.

Erteleme Hastalığına Kimler Daha Yatkındır?

Günümüzün modern yaşantısı insanlara çok fazla alternatif sunduğu için erteleme hastalığı toplumda çok yaygın olarak görülen bir rahatsızlık haline gelmiştir. Öyle ki her yaş ve cinsiyetten insanda erteleme hastalığı görülme riski vardır. Bu da aynı zamanda ‘Erteleme hastalığına kimler daha yatkındır?’ sorusunun yanıtıdır.

Erteleme hastalığı olan kişiler, çevreleri tarafından üşengeç, rahat, savsak ve tembel gibi vasıflarla nitelenirler. Erteleme hastalığına daha fazla motivasyon eksikliği neden olmakta ve insanın yapacağı işi önemsiz görmesine neden olmaktadır. İnsan yapacağı işin ilgi alanına girmediğini veya yapacağı iş için yeterli kabiliyeti olmadığını düşünmeye başlar. Erteleme hastalığı olan kişilerde sık görülen düşünceler arasında yapacağı işin nasıl yapılacağını bilmemesi ve kendisini yetersiz hissetmesi de yer almaktadır. Erteleme hastalığının nedenleri arasında sadece motivasyon eksikliği değil, mükemmeliyetçi bir yapıda olmak, başarısızlıktan korkmak, kendisine yüksek standartlar belirlemek ve kendisine dair olağan dışı beklentiler içerisine girmekte neden olmaktadır. Ayrıca zamanını iyi yönetemeyen ve plansız yaşayan kişilerde de erteleme hastalığına yatkınlık gözlenmektedir.

Erteleme Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

erteleme hastalığı belirtileri nelerdir
erteleme hastalığı belirtileri nelerdir

Erteleme hastalığının en önemli belirtisi zamanında yapılması gereken işi yapmamak ve sürekli bahaneler uydurarak ötelemesidir. Örneğin, bütün gün yeterli vakti olmasına rağmen yapılması gereken bir iş için bir saat belirlemek ve o saat geldiğinde araya başka bir iş sıkıştırarak o işi ileri bir saate ötelemek, ötelenen saat geldiğinde de işin yeniden başka bahanelerin arkasına sığınılarak ertelenmesi erteleme rahatsızlığına çok iyi bir örnektir. Yapılması gereken iş için zaman daralıncaya kadar iş sürekli ertelenir. Zaman daraldığı içinde işi zamanında yetiştirmek için iş yüzeysel olarak ayrıntılara inmeden tamamlanır.

Erteleme hastalığı diyet ve sporda çok sık görülen bir rahatsızlıktır.

Erteleme kısır bir döngü içerisinde devam eder. Bu zamanla alışkanlık haline gelerek kronikleşir.

Erteleme Hastalığının Nedenleri

İşlerin ertelenmeye başlanması ve bu ertelemelerin günlük yaşama olumsuz etki ettiği durumlarda erteleme hastalığı söz konusudur. Erteleme hastalığının nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

  • Erteleme hastalığının en önemli nedeni motivasyon eksikliğidir.
  • Zamanın iyi yönetilememesi erteleme hastalığının en önemli etkenlerindendir.
  • Mükemmeliyetçilikte erteleme hastalığına zemin hazırlar.
  • Başarısızlığa uğramak endişesi
  • Bilgi eksikliği
  • İşi zamanında yetiştirememe kaygısı da erteleme hastalığının nedenleri arasında gösterilmektedir.

Erteleme Hastalığı ile Başa Çıkma Yöntemleri

Erteleme hastalığı ile başa çıkma yöntemleri arasında en etkili yöntem kişinin korkularıyla yüzleşmesidir. İşin ertelenmesine neden olan etkenlerin üstüne giderek yüzleşmeden erteleme hastalığı ile baş etmek imkansızdır.

erteleme hastalığı ile başa çıkmak
erteleme hastalığı ile başa çıkmak

Televizyon, tablet ve telefon motivasyonu azalttığından işi yapmaya başlamadan 10-15 dakika evvel bu tür teknolojik aletleri kapamak işe yarayacaktır.

Yine yaşamda hiçbir şeyin mükemmel olmadığını kabullenerek mükemmeliyetçi yapıdan kurtulmak gerekir.

Zamanı iyi yönetmekte erteleme hastalığı ile başa çıkmada en etkili yöntemler arasında gösterilmektedir.

Yapılacak iş ile ilgili program ve listeler oluşturmakta size ciddi manada yardım edecektir.

Gün içerisinde verimli olunan zaman dilimlerinin tespit edilerek bu saatleri boşa harcamamak gerekir.

İnternet ve sosyal medya kullanımının sınırlanması da işe yarayacaktır.

Erteleme hastalığı olan kişiler için planlanan zaman diliminde işe motive olmak, mola saatlerinde dinlenmek ve sonrasında yeniden yapılan işe geri dönülerek motive olmak çok zor olsa da ödül yöntemi kullanılarak kişi bu zorluğun üstesinden gelmelidir.