Dil Bağı Nedir, Belirtileri Nelerdir

Dil Bağı Nedir, Belirtileri Nelerdir
Dil Bağı Nedir, Belirtileri Nelerdir

Dil bağı bir diğer adıyla da “ankiloglossi” olarak ifade edilmekte olan, bazı bebeklerde doğumdan itibaren mevcut olan bir dil yapısı problemidir. Dil işlevini yerine getirebilmesi için ağız içerisinde rahat bir şekilde hareket ediyor olması oldukça önemlidir. Fakat dil bağı bulunan bireylerde dilde hareket kısıtlılığı meydana gelmektedir.

Dil bağı bulunan bebeklerde problemin nedeni lingual frenulumdur. Bu esnek yapı dil ile birlikte ağız tabanı arasındaki bağlantıdan sorumludur. Bazı kişilerde daha gergin bir yapıya sahip olan dil bağı, bazı kişilerde ise oldukça kısa bir yapıya sahiptir. Dil ile bağlanma bölgesinin normalden farklı olması sonucunda dil olarak adlandırılan durum meydana gelebilir.

Dil bağı bazı bebeklerde yaşamın geri kalanı için herhangi bir problem çıkarmayabilir. Bazı bebeklerde ise önce emme ile ilgili problem yaşanabilmekte, ilerleyen zamanlarda da konuşma ve beslenme gibi temel fonksiyonların karşılanmasında problem çıkartabilmektedir.

Dil Bağı Nedir
Dil Bağı Nedir

Dil Bağı Nedir

Dil bağı lingual frenulum adı verilmekte olan dildeki bağ yapısının normalden daha farklı olması durumudur. Bu anormallik, normal dil hareketlerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Dil bağının görülme sıklığıyla ilgili olarak kesin sonuçlar mevcut değildir. Fakat bu durumun tespit edilmesi durumu sıklığı %0.1 ile %10 arasında değişimler gösterebilmektedir. Aralarındaki farkın oldukça belirgin olmasıyla birlikte bu verilerin temel nedeni için bir tanısal kriterlerin tam oluşmamasından kaynaklanabilmektedir.

Genel olarak dil bağı erkek bebeklerde daha sık oranda karşılaşılmaktadır. Olguların çoğu ailesel geçişli olmamaktadır. Fakat bazı yarık damak sendromlarının genetik faktörlerden kaynaklandığı anormal dil bağı gelişimi de ortaya çıkmaktadır.

Dil Bağı Belirtileri Nelerdir
Dil Bağı Belirtileri Nelerdir

Dil Bağı Belirtileri Nelerdir

Dil bağı problemi olan bebeklerde emzirme esnasında oluşabilecek belirtiler:

 • Emmeden ziyade çiğnemenin denenmesi
 • İdeal ağırlığa ulaşmayla ilgili problemler
 • Bebeğin dudaklarının meme başını tam olarak kapatamaması
 • Emzirme eyleminin normal zamanlardan daha uzun sürmesi
 • Beslenme öncesinde huzursuzluk
 • Sürekli acıkmış şekilde davranma

Bebeklerde oluşan bu belirtiler dışında annede de pek çok belirti ortaya çıkabilir:

 • Meme başına çatlama gibi durumların oluşması
 • Emzirme esnasında ve sonrasında ağrı oluşması
 • Mastit (meme dokusunda oluşan iltihaplanma)
 • Sütün azalması

Emzirmeyle birlikte ek olarak bebeğin dil işlevleri ile ilgili birçok belirtilerde ortaya çıkabilmekte:

 • Ağzın iki kenar kısmı arasında rahat bir şekilde hareket edememesi
 • Dilin üst damak kısmına ulaşamaması
 • Dil uzunluğunun damak uzunluğunu geçecek şekilde uzatılamaması
 • Dışarı çıkarılması durumunda dilin uç kısmında V şeklinde bir ayrım tespit edilmesi